TRAINING

4We bieden ruimte om te leren, eigen doelen te bereiken en uitgedaagd te worden. De omgeving verandert en onze rollen in het leven en werk worden complexer. 
Tijd om te evalueren en nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen. De focus van onze trainingen ligt op de praktische toepasbaarheid. Met duidelijke kaders en uitdagende oefeningen bereiken de deelnemers bewustwording en doelgerichte gedragsverandering. Mensen leren zich effectiever te gedragen met behoud van eigenheid.

Onze trainingen:
• worden op maat ontwikkeld
• zijn praktisch en efficiënt
• zijn gebaseerd op kennis vanuit de psychologie
• worden gegeven door trainers met meer dan 10 jaar ervaring
• zijn actief en inspirerend
• bevorderen blijvend inzicht en gedragsverandering

TRAINING – ONDERWERPEN

Trainen is maatwerk en we stemmen de trainingsdoelen altijd af met de deelnemers en met het bedrijf waarvoor wij trainen. 
Wij hebben kennis en ervaring in een groot aantal onderwerpen omtrent communicatie en persoonlijke effectiviteit:
• werken met inspiratie en vitaliteit
• positief beïnvloeden
• conflicthantering
• omgaan met veranderingen
• teamsamenwerking optimaliseren
• omgaan met stress
• omgaan met agressie op het werk
• trainingen, presentaties en lessen ontwerpen
• assertiviteit
• functioneringsgesprekken voeren
• feedback als basis voor samenwerking